Nå er det på tide å betale kontingenten for 2017

Utskrift

Hei!
Har du husket å betale kontingenten for 2017? - Betalingsfrist er nå den 15. mars, - så gjør det snarest!
Det videre arbeidet med vedlikehold og forbedring av stien langs elva er avhengig av ditt bidrag.....

Som tidligere er kontingenten kr 200,- for enkeltmedlem, kr 250,- for husstandsmedlemskap (alle på samme adresse) og kr 1000,- for bedriftsmedlemskap.

© 2011 - 2017 Mysenelvas Venner | Free joomla templates | www.mysenelva.no