Ladies Tour of Norway 2018

Print

   

Vil du være med og markere aktivitetene langs Mysenelva under
Ladies Tour of Norway?

Stedet er oppstrøms "Brannstasjonsbrua", som i fjor. Elvebredden på stedet skal ryddes slik at medlemmer og andre interesserte som ikke deltar på vannet kan samles der. Vi fyrer opp bålpanna (vel å merke - hvis det tillates!) og lager liv og røre når syklistene farer forbi.
Vi satser også på kaffe med nogo attåt for de som kommer og blir med på markeringen.
Stedet ved Brannstasjonsbrua er en fin publikumsplass, der vi kan se syklistene passerer tre ganger…

”Slitugjengen” stiller med noen av sine elvegående farkoster (som vi så under Elvedagen i fjor), i tillegg stiller Mysenelvas Venner med trå-båtene ”Gjedda” og ”Bevern” og noen kanoer. Farkostene sjøsettes ved Sandbo, og så seiler, padler, ror osv. ned til Brannstasjonsbrua. Bli med du også!

Tidspunktet er fredag 17. august fra kl. 1630. Rittet vil passere stedet tre ganger, og første gang ca. kl. 1740.

Ta kontakt med en i styret hvis du ønsker å  bidra aktivt, - hvis ikke så bare møt opp og bli med på festen!

© 2011 - 2017 Mysenelvas Venner | Free joomla templates | www.mysenelva.no