Aktiviteter ved Mysenelva 2018

Print

(Oppdatert  5. august 2018)

Dugnadsarbeidet vil starte opp igjen etter ferien:
Mandag 20. aug.  kl 1800 (ta med mat til evt.kaffepause selv)
Mandag 27. aug.  kl 1800 (ta med mat til evt.kaffepause selv)
Lørdag  1. sept. kl 1000 m/kaffepause kl 1200
Mandag  3. sept. kl 1000 (ta med mat til evt.kaffepause selv)
Lørdag  8. sept. kl 1000 m/kaffepause kl 1200
Mandag 10. sept. kl 1000 (ta med mat til evt.kaffepause selv)
Lørdag 15. sept. kl 1000 m/kaffepause kl 1200
Mandag 17. sept. kl 1000 (ta med mat til evt.kaffepause selv)
Lørdag 22. sept. kl 1000 m/kaffepause kl 1200
Mandag 24. sept. kl 1000 (ta med mat til evt.kaffepause selv)
Lørdag 29. sept. kl 1000 m/kaffepause kl 1200
Mandag  1. okt.  kl 1000 (ta med mat til evt.kaffepause selv)
Lørdag  6. okt.  kl 1000 m/kaffepause kl 1200
Mandag  8. okt.  kl 1000 (ta med mat til evt.kaffepause selv)
Lørdag 13. okt.  kl 1000 m/kaffepause kl 1200
Søndag 14. okt.  kl 1630 Elvedag med lystenning av den nye traseen

NB! Merk at dugnadene på mandager fra og med september starter kl. 1000...

Belysning langs elva:  Sparebanktraseen fra Kloppa til Sparebankbrua er ferdig og ble offisielt tent på Elvedagen 2017. Arbeidet på strekningen fra Sparebankbrua og fram til Birkelund har startet opp og har hovedfokus når dugnaden nå starter opp igjen.Denne delen av stien har foreløpig fått arbeidsnavnet "DNB-traseen".

Elvedagen 2018  med tenning av den nye lystraseen fra Sparebankbrua til Birkelund vil bli arrangert søndag 14. oktober kl 1630. Mer info og program kommer seinere.

Viktige arbeidsoppgaver for høsten 2018 vil bl.a. være:
- Ferdigstillelse av lystraseen fra Sparbankbrua til Birkelund
- Utbedring/ny sti forbi Birkelund. Mer info kommer i eget oppslag.
- Oppsetting av grillplate ved Kiwaniaplassen
- Båtrampe ved Orelund
- Gjøre ferdig rekkverk ("autovern") på utsatte steder
- Vedlikehold på bruer (bl.a. beising av treverk)
- Rydding av elveløpet for bl.a. hengende/nedfalte trær
- Gressklipping og løpende vedlikehold av stien

Elvekalender 2019.  Mysenelvas Venner planlegger en egen kalender også for 2019, men har denne gangen gjort en vri. Det arbeides med en kunstkalender med bilder av lokale kunstnere. Bildene, figurative eller non-figurative, skal i utgangspunktet ha en relasjon til elva og aktivitetene der, men kunstnerne har fått frie tøyler til å velge motiv. En egen jury med blant annet medlemmer fra Kunstforeningen vil velge ut bildene som skal brukes. Arbeidet med dette er allerede i gang. Vi gleder oss til å se resultatet!

© 2011 - 2017 Mysenelvas Venner | Free joomla templates | www.mysenelva.no