Elvedagen 2017 med Lystenning

 

 

Den nye arbeidsbåten til Mysenelvas Venner har nå fått sitt rette navn. Det skjedde ved en egen dåpsseremoni på Elvedagen.  Foto: Kaare Ingar Sletta


Elvefarerne har samlet seg ved festplassen. Mye artige farkoster; sykkeldreven flåte, badekar! og  Edvard Moens kantklipperdrevet flytedoning med eget budskap på seilet - og mange flere...  Foto: Kaare Ingar Sletta


Jan Kirkeby stilte med sine spesialdesignede elve-ski, og demonstrerte full kontroll ved å snu rundt før han styrte inn til land. Foto: Kaare Ingar Sletta


Nora Kopperud, 6 år, ble vinner av fiskekonkurransen med en fisk på 475gr...  Foto: Roar Antonsen


"Kjøkkenavdelingen", her med kokkene Rolf Dillevig og Fritz Mathiesen, måtte søke ly under trærne og improvisere dekke over grillen under det verste regnværet i starten. Foto: Kaare Ingar Sletta

 

 

© 2011 - 2017 Mysenelvas Venner | Free joomla templates | www.mysenelva.no