Ny flott gave til Mysenelva!

Mysenelva har fått en ny gave fra en av våre støttespillere. Det er Sparebank1 som har gitt kr. 120 000,-, som skal gå til oppsetting av treningsapparater langs Helsestien. Sammen med gaver fra to privatsponsorer så vil dette dekke utgiftene til å få satt opp det planlagte utstyret.
Gaven fra privatsponsorene dekket i utgangspunktet selve utstyret, men EU-krav til sikkerhet med blant annet spesielt støtdempende belegg under utstyret førte til at totalkostnadene for utplassering ville bli betydelig dyrere.
Vi er veldig glade for at et nytt helsefremmende tiltak langs Helsestien nå kan komme på plass!

© 2011 - 2017 Mysenelvas Venner | Free joomla templates | www.mysenelva.no